NFLX
$383.30
+12.50%
+$47.90ytd change
$408.76 ytd high
$325.30 ytd low
279.533M ytd volumePopular
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2020 TickerPrice